Gói thầu HV1-SC2

Gói thầu HV1-SC2
    Tên dự án : Đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1, Tỉnh Phú Yên và Tỉnh Khánh Hòa Hạng mục : Đầu tư mở rộng Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân Phạm vi thực hiện : Gói thầu HV1-SC2: Nâng cấp, sửa chữa hầm đường bộ Hải Vân (Bao gồm phần xây dựng và toàn bộ hệ thống