Gói thầu HV1-SC2

Tên dự án : Đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1, Tỉnh Phú Yên và Tỉnh Khánh Hòa
Hạng mục : Đầu tư mở rộng Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân
Phạm vi thực hiện : Gói thầu HV1-SC2: Nâng cấp, sửa chữa hầm đường bộ Hải Vân (Bao gồm phần xây dựng và toàn bộ hệ thống thiết bị trong và ngoài Hầm)
Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
Nhà thầu : Liên danh nhà thầu SBRC – Hamadeco – BCA. Thăng Long
Giá trị hợp đồng :  899 tỷ VNĐ
Năm thực hiện :   8/2016 – 6/2017