Dự án nâng cấp hầm Hải Vân 1 và mở rộng hầm Hải Vân 2

Dự án nâng cấp hầm Hải Vân 1 và mở rộng hầm Hải Vân 2
Công trình Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân nối TP Đà Nẵng với tỉnh TT-Huế, được khởi công xây dựng vào năm 2000 và khánh thành, đưa vào sử dụng vào năm 2005 với tổng kinh phí xây dựng trên 251 triệu USD. Hầm đường bộ Hải Vân gồm 1 hầm chính với chiều dài hơn 6,2km, 1 hầm lánh nạn dài hơn 6,2km chạy