Gói thầu HV2-AT2

Tên dự án : Đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1, Tỉnh Phú Yên và Tỉnh Khánh Hòa
Hạng mục : Đầu tư mở rộng Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân
Phạm vi thực hiện : Gói thầu HV2- AT2 ( Đảm bảo an giao thông trong quá trinh thi công sửa chữa hầm Hải Vân 1, sửa chữa trạm thu phí nam HV, mở rộng hầm lánh nạn, mở rộng đường dẫn) Dự án thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
Nhà thầu : HAMADECO
Giá trị hợp đồng :  41.121.249.000 VND
Năm thực hiện :   8/2016 - 2020