Gói thầu HV2-XL3

 

Tên dự án : Đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1, Tỉnh Phú Yên và Tỉnh Khánh Hòa
Hạng mục : Hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẳng
Phạm vi thực hiện : Gói thầu HV2- XL3: Xây dựng cầu Hải Vân và đường dẫn phía Bắc
Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
Nhà thầu : Liên danh nhà thầu SBRC – Hamadeco – Delta
Giá trị hợp đồng :  408.159.655.000 VND
Năm thực hiện :   2017-2020

 

Hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng