Công tác xây dựng Đảng

Những nét chính về Đảng Bộ Công ty Cổ phần QL&KT hầm đường bộ Hải Vân

Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân là Đảng bộ sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng. Cơ cấu tổ chức đảng bộ.
    Ban thường vụ:     03 đồng chí
    1)    Nguyễn Đình Bách         Bí thư Đảng ủy
    2)    Hoàng Thị Hải Oanh       Phó bí thư, Chủ nhiệm ủy ban kiêm tra
    3)    Nguyễn Quốc Huy         Ủy viên thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT
    Ban chấp hành:    09 đồng chí
    1)    Nguyễn Đình Bách          Bí thư
    2)    Hoàng Thị Hải Oanh        Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT
    3)    Nguyễn Quốc Huy          Ủy viên thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT
    4)    Cao Bá Giang                 Đảng ủy viên
    5)    Lê Văn Sáu                   Đảng ủy viên
    6)    Nguyễn Tuấn Sinh          Đảng ủy viên
    7)    Lương Thanh phong       Đảng ủy viên  
    8)  Nguyễn Mạnh Hải            Đảng ủy viên
    9)  Nguyễn Thị Khánh Điệp   Đảng ủy viên
Đảng bộ có 04 chi bộ trực thuộc có tổng số đảng viên trong đảng bộ là: 135 đồng chí.
    1)    Chi bộ Khối cơ quan: 26 đồng chí.
    2)    Chi bộ XN Bảo trì đường bộ và hầm Hải Vân: 73 đồng chí.
    3)    Chi bộ XN Sản xuất Dịch vụ Thương mại Hải Vân: 25 đồng chí.
    4)    Chi bộ CN Hợp doanh BachChamBard: 11 đồng chí.
Đảng viên chính thức: 131 đồng chí.
Đảng viên dự bị: 04 đồng chí.
Đảng viên là CBNV làm công việc gián tiếp:  45 đồng chí.
Đảng viên là công nhân viên lao động trực tiếp: 90 đồng chí.
Đảng viên có trình độ Thạc sĩ: 06 đồng chí.
Đảng viên có trình độ Đại học: 80 đồng chí.
Đảng viên có trình độ Cao đẳng - Trung cấp: 10 đồng chí.
Đảng viên có trình độ công nhân kỷ thuật: 39 đồng chí.
Công tác Đảng:
    Phấn đấu giữ vững Đảng bộ công ty là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 03 năm cấp Quận và 05 năm Cấp thành phố.
    Các Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” : 100%
    Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ: 98%
    Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ
1. Nhiệm vụ:
    Hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2010 và những năm tiếp theo, Đảng bộ Công ty,  tập trung lãnh đạo và quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp tốt nhất  quản lý các đơn vị trực thuộc, các phòng nghiệp vụ, kiểm tra rà soát các chi phí, sử dụng có hiệu quả các thiết bị đã đầu tư. Tăng cường công tác thu hồi vốn.
    Công tác quản lý: Vận hành hầm đường bộ Hải Vân an toàn, không để xẩy ra các sự cố do chủ quan, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ, chấp hành nghiêm chỉnh các thủ tục báo cáo, thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.  
    Đời sống, xã hội: Đa dạng hóa ngành nghề sản phẩm tạo để người lao động có việc làm ổn định liên tục. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người lao động.
    Đầu tư phát triển: Xây dựng nhà máy sản xuất nước đá viên sạch, hoàn thiện khu tham quan du lịch, trạm dịch vụ vận chuyển xe máy. Xây dựng 100 căn hộ tạo điều kiện CBCNV có nơi ăn chốn ở yên tâm công tác. Hợp doanh với France Emulsion Cộng hòa Pháp xây dựng một nhà máy sản xuất Nhũ tương nhựa đường tại khu vực TP Hồ Chí Minh cuối năm 2010 có sản phẩm đưa ra thị trường.
    + Lãnh đạo các đoàn thể:
    Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể. Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, Hội viên, chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ. Nâng cao vai trò làm chủ tập thể của người lao động.  
    Các đoàn thể đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong chi tiêu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội hàng năm của Công ty, Nghị quyết đại hội XII của Đảng bộ.
    Phấn đấu hàng năm, các tổ chức đoàn thể được cấp trên công nhận là những đơn vị hoạt động tốt.  
    + Công tác quốc phòng an ninh chính trị, trật tự xã hội:
    Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị, dưới sự chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên vững mạnh, toàn diện và chất lượng. Chuẩn bị sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cấp trên yêu cầy. Thực hiện tốt công tác tuyển gọi nhập ngũ hàng năm. Bố trí tiếp nhận khi quân nhân xuất ngũ trở về.
    Kết hợp chặt chẽ với an ninh khu vực, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho công tác vận hành hầm đường bộ Hải Vân.  
    + Công tác xây dựng Đảng:
    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
    Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông qua kỷ niệm các ngày lễ của Đảng và Nhà nước trong các năm, để nâng cao sự thống nhất trong toàn Đảng, về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động làm cho mỗi cán bộ Đảng viên, công nhân viên lao động quán triệt, thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
    Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết BCHTW Đảng, các Nghị quyết, thông tư, chỉ thị của Đảng bộ các cấp, bằng chương trình hành động cụ thể, chấp hành nghiêm túc quy định 19 điều đảng viên không được làm.
    Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, cơ hội, sự dao động về mục tiêu lý tưởng. Tăng cường giáo dục rèn luyện về phẩm chất đạo đức Cách mạng  và lối sống lành mạnh trong mỗi đảng viên.
    Kịp thời động viên, khen thưởng các gương tốt tận tụy, tận tâm với công việc được giao, xây dựng cuộc sống lành mạnh thương yêu đoàn kết, dân chủ đi đôi với kỷ cương pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 08 NQ/TW của Bộ chính trị về bảo vệ an ninh quốc gia, chống các biểu hiện tự do vô kỷ luật, cá nhân chủ nghĩa, tham vọng quyền lực, gây  rối và làm mất đoàn kết nội bộ.
 
    - Công tác tổ chức và cán bộ:
    Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ,  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên. Công tác tổ chức cần phải ổn định, đội ngũ cán bộ cần được kiện toàn và nâng cao chất lượng.
    Đảng ủy có chương trình công tác cho từng quý, cuối mỗi quý có sự đánh giá rút kinh nghiệm cả về mặt xây dựng chương trình lẫn tổ chức thực hiện chương trình. Hàng tháng sinh hoạt đúng kỳ, nội dung sinh hoạt cần đi sâu vào công tác của Đảng, kiểm điểm chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí được giao, về vai trò lãnh đạo, trách nhiệm quản lý. Các chi bộ sinh hoạt định kỳ và nâng cao chất lượng sinh hoạt, đề ra được những vấn đề chính của Chi bộ đối với các mặt hoạt động của Đảng, làm đúng chức năng lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.
    Mỗi đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, làm công tác chính trị tư tưởng, làm tốt công tác quần chúng, mỗi Chi bộ phải giao việc và phân công, phân nhiệm cụ thể, tránh tình trạng khi kiểm điểm đảng viên thì đảng viên không có nội dung nhiệm vụ gì ngoài công tác chuyên môn. Đảng viên phải xây dựng chương trình học tập cụ thể, thiếu hoặc yếu mặt nào thì bản thân phải bổ túc ngay để đáp ứng nhiệm vụ được giao, chú trọng đến học tập chính trị và nghiệp vụ mình đang phụ trách để đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý của Công ty trong thời gian tới,    Đào tạo bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Sắp xếp, bố trí ổn định lực lượng lao động ở các đơn vị trực thuộc ngang tầm với sự phát triển của Công ty.
    Thực hiện nhất quán nguyên tắc: Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, việc đề bạt tuyển chọn, đào tạo, sử dụng cán bộ một cách công tâm, khách quan, theo đúng quy trình của Nhà nước đề ra. Xử lý đúng đắn các mối quan hệ giữa đức và tài, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và  đãi ngộ, giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa thực tế công tác và bằng cấp, có phong cách làm việc đưa lại hiệu quả thiết thực được thể hiện thực tế qua công việc hàng ngày.
    Giáo dục cán bộ, đảng viên giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh họat Đảng, ngăn chặn sự quan liêu xa rời quần chúng, tệ cửa quyền, những biểu hiện tham nhũng, gây bè phái.
    Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong tất cả các khâu phát triển đảng viên, giới thiệu đề bạt cán bộ trong các vị trí chủ chốt. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng với những âm mưu chống phá Đảng của các thế lực thù địch. Gắn công tác xây dựng Đảng với việc bảo vệ Đảng, đảm bảo sự trong sạch trong nội bộ Đảng.
    - Công tác kiểm tra:
    Hàng năm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra và theo sự chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo Chi bộ trực thuộc cần bám sát chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra theo chức trách, cần tập trung vào kiểm tra việc đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện 4 nhiệm vụ của người Đảng viên và 19 điều đảng viên không được làm và công tác sinh hoạt Đảng.    
    Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng phối hợp cùng mạng lưới thanh tra kiểm tra của Công ty làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân viên lao động, ngăn ngừa những thói hư tật xấu những hành vi vi phạm nội quy lao động, quy chế  của Công ty.
    Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên báo cáo và đề xuất kịp thời những kết quả  kiểm tra với Đảng ủy Công ty và Uỷ ban kiểm tra Quận ủy để  kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm tra.
    Hoạt động tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng đi vào chiều sâu sẽ đạt mục tiêu đề ra. Tăng cường giám sát việc thực hiện Chủ trương chín sách của Đảng và Nhà nước. Kịp thời xử lý những sai phạm.
    Việc làm liên tục cho mọi người. Thu nhập cao ổn định. Tuyển dụng nhân tài: Quản lý, kỹ thuật, tay nghề.  
    Nâng cao chất lượng sinh hoạt;
    Từ năm 2005 đến nay, công tác phát triển đảng của Đảng bộ luôn được thực hiện đều đặn và có những bước tiến bộ đáng kể, đặc biệt là công tác phát triển đảng trong các tổ đội Quản lý và sản xuất.
    Ngày 30/3/2007, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TƯ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với mục đích: Làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức đảng và của chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
    Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tự  tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
    Việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong các chi bộ trực thuộc được Đảng bộ Công ty vă Chi bộ quán triệt đến từng đảng viên và là cơ sở để Đảng bộ làm tốt hơn công tác phát triển đảng trong những năm đến.
    Trong phương hướng hoạt động của đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, đảng bộ Công ty dự kiến phát triển 50 đảng viên trong đó khối văn phòng làm nhiệm vụ gián tiếp 15 đảng viên các bộ phận trực thuộc 35 đảng viên. Với sự quan tâm của Đảng ủy cấp trên, sự phối kết hợp cùng sự nỗ lực hết mình của cấp ủy đảng và các chi bộ trực thuộc trong công tác giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, đảng bộ Công ty chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong những năm đến./.