Chức năng và nhiệm vụ

* Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
- Vận tải hành khách đường bộ khác
- Vận tải hang hóa bằng đường bộ
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- Sửa chữa máy móc, thiết bị
- Sửa chữa thiết bị điện
- Sửa chữa thiết bị khác
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Lắp đặt hệ thống điện
- Phá dỡ
- Chuẩn bị mặt bằng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Cho thuê xe có động cơ
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
- Lập trình máy vi tính
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bốc xếp hàng hóa
- Bảo dưỡng, sữa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Hoạt động tư vấn quản lý
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng kim loại
- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
- Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
- Cung ứng lao động tạm thời
- Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
- Hoạt động viễn thông khác
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
- In ấn (trừ in ấn bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải, dệt, mây, đan)
- Dịch vụ liên quan đến in
- Quảng cáo (không dập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở)
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
- Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)
- Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất vật liệu xay đựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở và gỗ có nguồn gốc hợp pháp)
- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
- Hoạt động chiếu phim
- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)
- Xuất bản phần mềm
- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
- Công thông tin (trừ thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí)
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động
- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không bao gồm cho thuê lại lao động, môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài)
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Xây dựng nhà để ở
- Xây dựng nhà không để ở
- Xây dựng công trình điện
- Xây dựng công trình cấp thoát nước
- Xây dựng công trình đường sắt
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vân tải đường sắt
- Xây dựng công trình thủy
- Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
- Xây dựng công trình khai khoáng
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Sản xuất điện
- Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch
- Truyền tải và phân phối điện
- Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Xây dựng công trình đường bộ
- Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
- Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
- Xây dựng công trình công ích khác
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển