Nhiệm vụ Xí nghiệp quản lý vận hành hầm Phước Tượng - Phú Gia

* NHIỆM VỤ : 

Quản lý, vận hành hầm theo đúng quy trình.

Thực tế Xí nghiệp hầm Phước Tượng Phú Gia có một Giám đốc XN (Kiêm nhiệm), một Phụ trách chung bao quát và điều hành trực tiếp toàn bộ các hoạt động của XN.

Hầm Phước Tượng cách hầm Phú Gia là 13Km nên tại mỗi hầm có các bộ phận trực độc lập nhau. Một ca trực tại mỗi hầm bố trí 2 người, 2 người này đảm nhiệm các công việc như: Trực hệ thống ITS, hệ thống điện, hệ thống thông gió cấp thoát nước, đội PCCC&CHCN, BDTB, VSKC, DTTX.

Kiến nghị bổ sung thêm nhân lực để đảm tốt công tác QLVH hầm đường bộ PTPG được hiệu quả và an toàn.

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC