Chức năng, nhiệm vụ Xí nghiệp thương mại và dịch vụ Hải Vân

* CHỨC NĂNG : 

1. Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại Hải Vân có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng tại ngân hàng và hoạt động theo sự ủy quyền của Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc Công ty.
2. Khai thác nguồn vốn, tài sản Công ty giao trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp có hiệu quả.
3. Tổ chức, sắp xếp, điều hành, quản lý mọi hoạt động của Xí nghiệp phù hợp với nghành nghề kinh doanh.
4. Bảo toàn các nguồn vốn, tài sản Công ty giao.

* NHIỆM VỤ : 

1. Tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ thương mại theo đúng nghành nghề ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh.
Nghành nghề kinh doanh:
    - Chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân bằng phương tiện chuyên dùng.
    - Tổ chức dịch vụ hướng dẫn thăm quan công trình hầm đường bộ Hải Vân.
    - Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá viên sạch.
    - Đảm bảo giao thông khi có thiên tai  dịch họa xảy ra trên địa bàn được giao.
    - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, sửa chữa các công trình giao thông.
    - Sản xuất cấu kiện bê tông, cốt thép cho xây dựng.
    - Bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ.
    - Khai thác đá, cát, sỏi ( chỉ hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước).
    - Mua, bán  vật liệu  xây dựng.
    - Kinh doanh vận tải bằng  ô tô, kinh doanh vận tải theo hợp đồng.
    - Kinh doanh bất  động sản.
    - Cho  thuê kho, bãi  đỗ xe,  cho thuê văn phòng.
    - Mua, bán  máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế, vật tư hóa chất thông thường ( trừ  hóa chất độc hại Nhà nước cấm).
2. Xây dựng kế hoạch, công việc cụ thể hàng tháng, quý, năm về mọi hoạch động tại Xí nghiệp.
3. Tổ chức công tác hạch toán kế toán độc lập phụ thuộc theo đúng luật kế toán, chuẩn mực kế toán và theo  điều lệ Công ty.
4. Xây dựng đơn giá các sản phẩm nước uống đóng chai, dịch vụ cho thuê xe .v. v  trình lãnh đạo Công ty phê duyệt.
5. Xây dựng mối quan hệ đối nội, đối ngoại với các cơ quan hữu quan tại hai địa phương Thị Trấn Lăng Cô Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phường Hòa Hiệp Bắc -  Q. Liên Chiểu TP Đà Nẵng.
6. Xây dựng được quỹ tiền lương hàng năm để làm cơ sở xây dựng số người định biên cho Xí nghiệp và có cơ sở kiến nghị với Phòng Tổ chức văn phòng bổ sung, hoặc điều chuyển lao động cho phù hợp với tình hình thực tế của dịch vụ trung chuyển theo từng thời điểm.
7.Tổ chức công tác tiếp thị mở rộng thị trường nước uống đóng chai và nước viên  đá sạch.
8.Tham mưu, đề xuất các giải pháp với lãnh đạo Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp để đưa ra các quyết định về đầu tư mở rộng sản xuất đem hiệu quả kinh tế cao.
9. Công tác quản lý công tác tài chính, chi phí và các khoản  phải thu, phải  trả  phải được chặt chẽ, đúng luật.
* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC : 
so do to xn haseco