Chức năng, nhiệm vụ Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm Cù Mông

* CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Trực tiếp quản lý, vận hành và bảo trì thường xuyên công trình hầm đường bộ Cù Mông và các tuyến đường dẫn được giao

2. Thực hiện công tác tuần tra các hạng mục xây dựng, các hệ thống thiết bị thuộc công trình hầm đường bộ Cù Mông và các tuyến đường được giao. Trường hợp hư hỏng đột xuất, sự cố phải tổ chức vận hành và đảm bảo giao thông, báo cáo Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao Thông Đèo Cả.

3. Tham gia phối hợp với chính quyền của Tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và các cơ quan ban ngành có liên quan để đảm bảo an toàn công trình hầm đường bộ Cù Mông và an toàn trên các tuyến đường được giao theo sự chỉ đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao Thông Đèo Cả

4. Hàng năm lập kế hoạch và phương án: phòng chống bão lũ, tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố. Khi xảy ra bão lũ, sự cố, phải triển khai ứng cứu kịp thời, đảm bảo giao thông và đưa giao thông trở lại hoạt động bình thường.

5. Hàng năm xây dựng kế hoạch quản lý, nhật tình trạng hệ thống thiết bị, công trình kiến trúc, vận hành và bảo trì thường xuyên; thay thế và sửa chữa định kỳ trình để trình Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Giao Thông Đèo Cả tại Phú Yên phê duyệt

6. Lập hồ sơ quản lý, lưu trữ, bảo quản và thường xuyên bổ sung đầy đủ diễn biến, biện pháp khắc phục các hư hỏng và sự cố.

7. Kiến nghị và đề xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao Thông Đèo Cả giải quyết những vướng mắc trong nhiệm vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình hầm đường bộ Cù Mông

8. Thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên cho người tham gia giao thông qua hầm.

9. Đề xuất khen thưởng và hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC :

so do to chuc cu mong