GIỚI THIỆU CHUNG


 1. Tên công ty:

             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
    Tên tiếng Anh:
 DEOCA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
    Tên viết tắt giao dịch:    DII

 2.Trụ sở chính:

- Địa chỉ       : 27 - Đường Bùi chát - Phường Hòa Khánh Bắc - Quận Liên chiểu - TP Đà Nẵng
- Điện thoại  : 0236 3 .842.144 - 3730.574
- Email         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Website     : www.hamadeco.com.vn

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0400101965, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 10 tháng 01 năm 2020, đăng ký lại lần đầu ngày 24 tháng 6 năm 2010 do Sở kếhang3 hoạch đầu tư TP Đà nẵng cấp.

 4. Quyết định thành lập:
- Công ty được thành lập theo quyết định số 2014/QĐ /TCCB-LĐ ngày 16 tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích. Công ty sửa chữa công trình và cơ khí giao thông 5 trực thuộc Khu quản lý đường bộ V, Cục đường bộ Việt Nam.
- Quyết định đổi tên Công ty sửa chữa công trình và cơ khí giao thông 5 thành Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân số 803/QĐ -BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ngày 28/03/2005.
- Quyết định số 673/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chuyển Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân, công ty nhà nước thuộc Cục đường bộ Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường Bộ Hải Vân.
- Quyết định số 1742/Q-BGTVT ngày 25 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.
- Quyết định số 3079/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thành công ty cổ phần.

 hang25. Thành tích, khen thưởng: Với những thành tích trên 40 năm hình thành, phát triển và những đóng góp trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, DII đã được Đảng và nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng ba theo quyết định số 413/QĐ/CTN ngày 14 tháng 06 năm 1995 và huân chương lao động hạng nhì theo Quyết định 107/QĐ-CTN ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Ngoài ra DII vinh dự đón nhận những phần thưởng và danh hiệu cao quý do các cấp ban ngành trao tặng.  

co