Sự hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả - Tên viết tắc là DII, tiền thân là Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) được đổi tên và đăng ký kinh doanh chính thức từ ngày 30/7/2019.

Trước đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, xuất phát điểm là “Xưởng Thống Nhất” trực thuộc Ban Xây Dựng 67 theo Quyết định số 574/QĐ - TC ngày 10 tháng 5 năm 1974, đến năm 1975 đổi tên thành “Xí nghiệp Đại tu Ô tô Thống Nhất” được thành lập tại cầu Cúp tỉnh Quảng Bình, Xí nghiệp ra đời để đáp ứng yêu cầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và phục vụ đại tu, sửa chữa các ô tô bị hư hỏng xuống cấp trong thời kỳ chiến tranh. 

Ngày 12 tháng 12 năm 1979, Xí nghiệp chuyển từ Quảng Bình vào Hoà Khánh - Hoà Vang - Quảng Nam Đà Nẵng, hiện nay thuộc địa phận phường Hoà Khánh Bắc – quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng và đổi tên thành “Xí Nghiệp Cơ Điện Giao Thông 5” trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp giao thông khu vực V theo Quyết định số 2098/TCCB ngày 21 tháng 12 năm 1982 của Bộ giao thông vận tải. Nhiệm vụ chính là gia công chế sửa các mặt hàng cơ khí, điện phục vụ cho ngành giao thông khu vực V (5 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên).Đến năm 1992 đổi tên Xí nghiệp cơ khí giao thông 5 (được thành lập tại  Quyết định số 2249/QĐ -TC ngày 10/11/1989 của BGTVT) thành “Xí nghiệp cơ khí và xây dựng giao thông 5 trực thuộc Khu quản lý đường bộ 5” tại Quyết định số 1036/QĐ/TCCB – LĐ ngày 13 tháng 06 năm 1992. 

Ngày 13/6/1993 Bộ giao thông vận tải ban hành Quyết định số 896/QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước : “Xí nghiệp cơ khí giao thông 5”. Quyết định số 3439/QĐ-TCCB-LĐ ngày 12 tháng 07 năm 1995 của Bộ Giao Thông Vận Tải, xí nghiệp đổi tên thành “Công ty Cơ khí  - Xây dựng công trình 5”. Đến ngày 16 tháng 08 năm 1997 theo quyết định số 2014/QĐ-TCCP-LĐ của Bộ GTVT chuyển công ty sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích với tên là “Công ty Sửa chữa công trình và Cơ khí giao thông 5”. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2005 theo quyết định số 803/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Công ty đổi tên Công ty thành “Công ty Quản Lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân” viết tắt là HAMADECO.

Ngày 08 tháng 12 năm 2009 tại Quyết định số 3674/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải về việc chuyển Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, công ty nhà nước thuộc Cục đường bộ Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Khu Quản lý đường bộ V – Cục đường bộ Việt Nam.
           Quyết định số 1742/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.

Quyết định số 1973/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.

Theo Quyết định số 3079/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và  Khai thác hầm đường bộ Hải Vân thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thành Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, ngày 30/7/2019 Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Giao thông Đèo Cả, tên viết tắc là DII.