Ngôn ngữ:
Thứ 2 ,  ngày 21 tháng 04 năm 2014

l

Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 306 khách Trực tuyến
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Chỉ mục bài viết
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Chương II - Điều lệ
Chương III - Điều lệ
Chương IV - Điều lệ
Chương V - Điều lệ
Chương VI - Điều lệ
Chương VII - Điều lệ
Chương VIII - Điều lệ
Chương IX - Điều lệ
Chương X - Điều lệ
Chương XI - Điều lệ
Chương XII - Điều lệ
Chương XIII - Điều lệ
Chương XIV - Chương cuối của Điều lệ
Tất cả các trang

Căn cứ:

 - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 - Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
 - Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và Quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
 - Quyết định số 3674/ QĐ-BGTVT ngày 8/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT, quyết định chuyển Công ty QL &KT hầm đường bộ Hải Vân, Công ty nhà nước thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.
 Các quy định của Điều lệ này là cơ sở pháp lý tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân. 

                                                                                   Chương I
                                                                         NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Giải thích từ ngữ
 1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 a) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
 b) Chủ sở hữu nhà nước là Bộ Giao thông vận tải.
c) Công ty có nghĩa là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, được chuyển từ Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Công ty nhà nước thuộc Cục Đường bộ Việt Nam tại Quyết định số 3674/QĐ-BGTVT ngày 8/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 d) Điều lệ có nghĩa là Điều lệ này của Công ty, có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm.
 e) Đơn vị phụ thuộc Công ty là các đơn vị do Công ty đã thành lập, tổ chức lại, giải thể bao gồm: Văn phòng đại diện, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh, Đơn vị hạch toán phụ thuộc và các Đơn vị phụ thuộc khác.
 f) Đầu tư vốn là hoạt động dùng vốn, tài sản của Công ty để đầu tư, mua cổ phần, góp vốn vào Doanh nghiệp khác hoặc cùng với Doanh nghiệp khác góp vốn thành lập Doanh nghiệp mới.
 g) Đầu tư ra ngoài Công ty là hoạt động dùng vốn, tài sản của Công ty để đầu tư, mua cổ phần, góp vốn vào Doanh nghiệp khác và các hình thức đầu tư khác theo quy định của Pháp luật.
h) Đầu tư nội bộ Công ty là hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, trong nội bộ Công ty.
i) Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty là Doanh nghiệp có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty chiếm trên 50% vốn điều lệ.
j) Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp không chi phối của Công ty là Doanh nghiệp có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống.
k) TNHH có nghĩa là trách nhiệm hữu hạn.
2. Các từ hoặc ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.
3. Trong Điều lệ này, bất cứ điều khoản nào hoặc văn bản nào được tham chiếu tới cũng sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế chúng.
Điều 2. Tên gọi và trụ sở Công ty
 1. Tên gọi
 a) Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
 b) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Hai Van Tunnel Management & Operation Single-member Limited Liability Company
c) Tên giao dịch viết tắt: HAMADECO
 2. Địa chỉ trụ sở chính
 a) Địa chỉ: Số 27 đường Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
 b) Điện thoại: 05113733467, 05113842144, 05113730574
 c) Fax: 05113842713
 d) E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 e) Website: www.hamadeco.com.vn
 3. Chi nhánh
 a) Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Định
 b) Chi nhánh Công ty tại tỉnh Long An
Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Công ty
1. Công ty là công ty nhà nước tham gia hoạt động công ích ngành đường bộ được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên theo Quyết định chuyển đổi của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 3674/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
2. Công ty có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các Ngân hàng trong nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.
3. Công ty được Chủ sở hữu nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ và chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng tài sản của mình; Công ty chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn góp tại các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối hoặc không chi phối của Công ty.
4. Công ty có vốn và tài sản riêng, có bộ máy quản lý và điều hành theo quyết định của Chủ sở hữu nhà nước và quy định tại Điều lệ này.
5. Công ty có đầy đủ các quyền về sở hữu; sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của mình theo quy định của pháp luật.
6. Công ty có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa và thực hiện các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại thời điểm chuyển đổi và trong suốt quá trình hoạt động.
 Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty
 1. Mục tiêu hoạt động
a) Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại Công ty; hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu nhà nước giao; đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động;
b) Hoạt động kinh doanh đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực chính là quản lý, vận hành, bảo trì hầm đường bộ, đường bộ, cầu đường bộ, thu phí đường bộ và những ngành nghề lĩnh vực khác, phù hợp với năng lực của Công ty được Chủ sở hữu nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.
 2. Ngành nghề kinh doanh
- Quản lý, khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân; quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao;
- Đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn quản hạt được giao;
- Dịch vụ thu phí cầu đường;
- Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
- Sửa chữa các công trình giao thông;
- Sản xuất cấu kiện bê tông, cốt thép cho xây dựng;
- Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ;
- Khai thác đá, cát, sỏi;
- Mua bán vật liệu xây dựng;
- Vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô;
- Cho thuê kho, bãi đỗ xe, văn phòng;
- Hoạt động kho bãi;
- Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế, vật tư, hóa chất thông thường phục vụ quản lý, khai thác và bảo trì hầm đường bộ Hải Vân;
- Sản xuất, kinh doanh nhũ tương nhựa đường; sản xuất, lắp ráp các thiết bị phun nhựa, rải đá;
- Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân bằng phương tiện chuyên dùng;
- Tổ chức dịch vụ hướng dẫn tham quan hầm đường bộ Hải Vân;
- Sản xuất nước tinh khiết đóng chai;
- Sản xuất nước đá viên sạch.
Điều 5. Vốn điều lệ của Công ty
1. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm chuyển đổi (tạm tính) là: 21.097.095.096 đồng.
 Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ không trăm chín mươi bảy triệu không trăm chín mươi lăm nghìn không trăm chín mươi sáu đồng.
2. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Chủ sở hữu nhà nước có quyền quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ. Nguồn bổ sung vốn điều lệ của Công ty gồm:
 a) Chủ sở hữu Nhà nước đầu tư thêm;
 b) Lợi nhuận sau thuế của Công ty;
 c) Các nguồn khác theo quy định của Pháp luật.
 3. Khi tăng vốn điều lệ, Công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối kế toán và đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 4. Công ty không được giảm vốn điều lệ.
 Điều 6. Thời gian hoạt động của Công ty
 Thời hạn hoạt động của Công ty là 50 (năm mươi) năm kể từ khi Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thời hạn hoạt động của Công ty có thể được gia hạn hoặc rút ngắn theo quyết định của Chủ sở hữu nhà nước.
 Điều 7. Hoạt động của tổ chức Chính trị, tổ chức Chính trị - Xã hội tại Công ty
 Các tổ chức chính trị, tổ chức Chính trị - Xã hội trong Công ty như Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của các tổ chức đó. Công ty tôn trọng và tạo điều kiện để các tổ chức trên hoạt động theo Điều lệ của các tổ chức đó.Các đơn vị thành viên
Hạt Quản lý quốc lộ Nam Hải VânXí nghiệp Quản lý, Khai thác hầm đường bộ Hải VânXí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại Hải VânXí nghiệp sản xuất và ứng dụng nhũ tương nhựa đườngXí nghiệp cơ khí và xây dựng Hải VânChi nhánh công ty HAMADECO tại Bình Định