Lễ kết nạp đảng viên mới - Tháng 7.2011

  Căn cứ Quyết định số 136 –QĐ/TV của Quận ủy Liên Chiểu ngày 27/6/2011 về việc kết nạp đảng  viên;

   Căn cứ nghị quyết số 241-NQ/ĐB ngày 02/6/2011 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV QLKT hầm ĐB Hải Vân về việc đề nghị kết nạp  quần chúng vào đảng;
  Căn cứ Quyết định số 136 –QĐ/TV của Quận ủy Liên Chiểu ngày 27/6/2011 về việc kết nạp đảng  viên;    Căn cứ nghị quyết số 241-NQ/ĐB ngày 02/6/2011 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV QLKT hầm ĐB Hải Vân về việc đề nghị kết nạp  quần chúng vào đảng;    Được sự thống nhất của Ban thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, Đảng ủy Công ty HAMADECO các Chi bộ HAPACO, Chi bộ Cơ quan, Chi bộ HASECO đã tiến hành tổ chức LỄ KÊT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI cho 14 đồng chí vào chiều ngày 15 tháng 7 năm 2011 tại Hội trường Công ty – Trạm dịch vụ vận chuyển nam Hải Vân.    Trong không khí vui tươi, phấn khởi, với sự có mặt của toàn thể các đảng viên, buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng. Ngay sau khi nhận quyết đinh, các đảng viên mới tuyên hệ trung thành với lí tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ
 Một số hình ảnh trong buổi Lễ Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Cơ quan Trong đợt này Chi bộ Cơ quan kết nạp được 2 đồng chí : Lê Quốc Thắng và Đào Thị Hương
 
 

 Chi bộ Cơ quan làm Lễ Kết nạp đảng viên mới

 

Đ.c Nguyễn Mạnh Hải PBT Chi bộ Cơ Quan 

Đ.c Lê Quốc Thắng - Đảng viên mới phát biểu

 

Đ.c Cao Bá Giang - BT chi bộ Cơ quan đọc Quyết định Kết nạp đảng viên mơi

Đ.c Đào Thị Hương - Đảng viên mới Chi bộ Cơ quan

Đ.c  Cao Bá Giang BT Chi bộ phát biểu dặn dò các đ.c Đảng viên mới

 Một số hình ảnh trong buổi Lễ Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ HASECO

Trong đợt này Chi bộ HASECO kết nạp được 2 đồng chí: Hoàng Nữ Ngọc Hoa và Nguyễn Văn Chinh

 

Đ.c La Văn Sáu - BT chi bộ phát biểu khai mạc và công bố Quyết định kết nạp đảng viên mới

Chi bộ HASECO

Đ.c  Bí thư La Văn Sáu trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng viên mới Hoàng  Nữ Ngọc Hoa

Đ.c  Bí thư La Văn Sáu trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng viên mới  Nguyễn Văn Chinh

 

 Một số hình ảnh trong buổi Lễ Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ HAPACO

Trong đợt này Chi bộ HAPACO kết nạp được 10 đồng chí

 

Chi bộ HAPACO trong buổi lễ

Đ.c Nguyễn Quốc Huy - BT Chi bộ Công bố Quyết định kết nạp đảng viên

Đ.c BT chi bộ Nguyễn Quốc Huy trao quyết định cho đảng viên mới Nguyễn Đình Phụng

Đ.c BT chi bộ Nguyễn Quốc Huy trao quyết định cho đảng viên mới Lê Phước Việt

Đ.c BT chi bộ Nguyễn Quốc Huy trao quyết định cho đảng viên mới  Lê Anh Tuấn

Đ.c BT chi bộ Nguyễn Quốc Huy trao quyết định cho đảng viên mới Trần Ngọc Thi

Đ.c BT chi bộ Nguyễn Quốc Huy trao quyết định cho đảng viên mới  Nguyễn Đình Chức

Đ.c BT chi bộ Nguyễn Quốc Huy trao quyết định cho đảng viên mới Vũ Minh Đức

Đ.c BT chi bộ Nguyễn Quốc Huy trao quyết định cho đảng viên mới Nguyễn Đăng Hải
 
 
Đ.c BT chi bộ Nguyễn Quốc Huy trao quyết định cho đảng viên mới  Nguyễn Thanh Tuấn
 
 
Đ.c BT chi bộ Nguyễn Quốc Huy trao quyết định cho đảng viên mới  Ngô Tấn Thành
 
 
 Đ.c BT chi bộ Nguyễn Quốc Huy trao quyết định cho đảng viên mới  Võ Hòa
 
 
Thay mặt cho các đồng chí đảng viên mới , đ.c Nguyễn ĐÌnh Phụng phát biểu cảm tưởng 
 
 
Tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên mới được kết nạp