Ngôn ngữ:
Chủ nhật ,  ngày 20 tháng 04 năm 2014

l

Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 523 khách Trực tuyến
Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV

- Căn cứ quyết định số 673/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chuyển Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân, công ty nhà nước thuộc Cục đường bộ Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường Bộ Hải Vân; mô hình tổ chức quản lý là Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, Tổng giám đốc cụ thể như sau:

 

 

 

 
 a) Hội đồng thành viên: 5 thành viên
 - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc
 - Các thành viên Hội đồng thành viên: 04 người
 b) Kiểm soát viên: 3 kiểm soát viên
 c) Ban điều hành:
- Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Phó Tổng giám đốc: 03 Phó Tổng Giám đốc
- Kế toán trưởng
 d) Các phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc:
- Phòng Kế hoạch - Vật tư - Phương tiện;
- Phòng Kỹ thuật - Giao thông;
- Phòng Cơ - Điện;
- Phòng Tài chính - Kế toán - Thống kê;
- Phòng Tổ chức - Văn phòng.
 e) Các đơn vị trực thuộc:
* Khối hoạt động công ích có 2 đơn vị:
1. Xí nghiệp Quản lý, Khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
2. Hạt quản lý đường bộ nam Hải Vân.
* Khối Sản xuất, Dịch vụ, Thương mại có 4 đơn vị:
1. Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại Hải Vân:
- Trạm vận chuyển Nam Hải Vân.
- Trạm vận chuyển Bắc Hải Vân.
- NHà máy sản xuất nước tinh khiết đóng chai.
- Nhà máy sản xuất đá viên sạch.
2. Xí nghiệp sản xuất nhũ tương nhựa đường Việt Pháp gồm 3 nhà máy:
 - Nhà máy Sản xuất và ứng dụng nhũ tương nhựa đường Đà Nẵng.
 - Nhà máy Sản xuất và ứng dụng nhũ tương nhựa đường Bình Định.
 - Nhà máy Sản xuất và ứng dụng nhũ tương nhựa đường Long An.
3. Xí nghiệp cơ khí và xây dựng Hải Vân;
4. Chi nhánh Công ty:
- Chi nhánh Công ty tại Bình Định.
- Chi nhánh Công ty tại Long An.

Các đơn vị thành viên
Hạt Quản lý quốc lộ Nam Hải VânXí nghiệp Quản lý, Khai thác hầm đường bộ Hải VânXí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại Hải VânXí nghiệp sản xuất và ứng dụng nhũ tương nhựa đườngXí nghiệp cơ khí và xây dựng Hải VânChi nhánh công ty HAMADECO tại Bình Định