Giới thiệu chung / Presentation generales:

   Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân phía Việt Nam liên doanh với Công ty France Émulsion phía Cộng hòa Pháp thống nhất thành lập: XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG, chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm mang tên: Nhũ tương nhựa đường gốc Axít CSS-1; CRS-1; CRS-2; MC30; MC70 . 
Đây là một công nghệ mới đã được các nước Châu Âu dùng vào công trình giao thông đường bộ và thâm nhập vào Việt Nam từ năm 1994. Công ty chúng tôi là người tiên phong trong lĩnh vực này .
Sản phẩm được chế biến tại nhà máy thời gian lưu trữ 06 tháng, khi quý khách mua sản phẩm của chúng tôi chỉ việc đưa vào thi công công trình không qua khâu chế biến, giảm thiểu ô nhiểm môi trường so với phương pháp cổ điển .
Thời gian hoạt động của nhà máy đến nay đã trên 12 năm và sản phẩm của nhà máy chúng tôi đạt tiêu chuẩn ngành 22TCN - 250 - 98 và tiêu chuẩn của Bộ giao thông Vận tải 22TCN 354 - 06 đã được Viện khoa học công nghệ Bộ giao thông vận tải Việt Nam kiểm nghiệm .
Với công suất nhà máy 3.000 tấn sản phẩm mỗi năm, xí nghiệp chúng tôi đã cung cấp sản phẩm cho trên 110 đơn vị từ Nghệ An đến các tĩnh miền trung và các tỉnh Tây nguyên, được khách hàng ưa chuộng.

   Société de gestion et d’ exploiration du tunnel  Hai Van de la partie vietnamienne a coopéré avec France Emulsion République française et fondé: L’ ENTREPRISE DE PRODUCTION ET D’ APPLICATION DES EMULSIONS DE BITUME, spécialisé à la production et vente les produits: Emulsion de bitume CSS-1; CRS-1; CRS-2; MC30; MC70 . C’ est la nouvelle technologie appliquée au chantiers routiers des pays européen et utilisée au Vietnam à partir de l’ année 1994. Notre société est au premier rang en cette domaine. Les produits sont fabriqués à l’ usine, stockés avec une durée possible de 6 mois. Quand les clients achètent notre produit , ils répandent tout de suite aux chantiers,  n’ ont pas besoin de transformer. Cette méthode diminue la pollution de l’ environnement par rapport l’ ancienne méthode. L’ usine fonctionne depuis  plus de 12 ans et les produits de l’ usine atteignent au standard de branche 22TCN - 250 - 98 et le standard du Ministère des Transports et Communications 22TCN 354 - 06 , et controlé par Institut de sciences et technologie du Ministère des Transports et Communications du Vietnam. Avec la capacité de 5.000 tonnes de produit chaque année, notre entreprise a fourni les produits à plus de 110 sociétés, de Nghệ An aux provinces du Centre et Tây nguyên, et elle est très appréciée  par les clients. 

         

Trụ sở chính và nhà máy SX của Xí nghiệp sản xuất và ứng dụng nhũ tương  NĐ tại 27, Bùi Chát, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng/ Siège social de l’ entreprise: 27 rue Bui Chat, district de Lien Chieu, ville de Danang.

Nhà máy SX nhũ tương NĐ tại Quy Nhơn của Xí nghiệp sản xuất và ứng dụng nhũ tương nhựa đường tại Km1214, QL 1A, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định / Siège social de l’ entreprise: Km1214, QL 1A, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định

Danh sách các đơn vị sử dụng sản phẩm của chúng tôi/Liste des sociétés qui utilisent notre produits:

** Trong nước / Au Vietnam 

* Hà Nội:
 1. Công ty xây dựng công trình giao thông 829
 2. Công ty công trình giao thông Việt Lào Hà Nội
 3. Công ty liên hiệp xây dựng Vạn Cường Hà Nội
 4. Công ty liên doanh xây dựng VIC Hà Nội
 5. Công ty xây dựng công trình Hà Nội
 6. Công ty xây dựng công trình 56 bộ quốc phòng Hà Nội
 7. Công ty xây dựng lũng lô Hà Nội
 8. Công ty xây dựng miền tây Hà Nội
 9. Công ty xây dựng số 2 VINACONEC Hà Nội
10. Xí nghiệp cơ giới sữa chữa Công ty xây dựng số 4 Hà Nội
11. Công ty công trình giao thông 118 Hà Nội
12. Công ty xây dựng công trình giao thông 120 Hà Nội
13. Công ty công trình giao thông 128 Hà Nội
14. Công ty 17 bộ quốc phòng
15. Công ty xây dựng 565 Hà Nội
16. Công ty 595 Hà Nội
17. Công ty xây lắp 665 bộ quốc phòng Hà Nội
18. Công ty xây lắp 695 bộ quốc phòng Hà Nội
19. Công ty công trình giao thông 842 Hà Nội
20. Công ty xây dựng công trình 873 Hà Nội
21. Công ty công trình giao thông 874 Hà Nội
22. Công ty công trình giao thông 246 Hà Nội
23. Công ty xây lắp 386 Hà Nội
24. Công ty xây dựng số 1 Hà Nội
* Vinh – Nghệ An
25. Công ty 484 vinh
26. Công ty công trình giao thông 423 Vinh
27. Công ty công trình đường bộ 471 Vinh
28. Công ty công trình giao thông 484 Vinh
29. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế & xây dựng đường bộ Nghệ An
30. Công ty xây dựng công trình giao thông 185 Vinh
* Hà Tĩnh
31. Công ty công trình giao thông 475
32. Công ty phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh
33. Công ty cổ phần Sông Đà 27
* Quảng Bình
34. Đoạn quản lý đường bộ 1 Quảng Bình
35. Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Trường Thịnh
36. Công ty cổ phần xây dựng hàng không ACC
37. Công ty TNHH Nam Hà
38. Công ty TNHH Thành Đạt
* Quảng Trị
39. Công ty TNHH Hải Hà Quảng Trị
40. Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ Quảng Trị
41. đoạn quản lý đường bộ 1 Quảng Trị
42. đoạn quản lý đường bộ 2 Quảng Trị
43. chi nhánh Công ty xây dựng giao thông TT-Huế
44. Công ty TNHH quảng hà Quảng Trị
45. Công ty quản lý & sửa chữacông trình giao thông Quảng Trị
46. Công ty cổ phần miền trung Quảng Trị
47. Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị
48. Doanh nghiệp tư nhân Hùng Cường Quảng Trị
* Huế
49. Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 1 Huế
50. Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 2 Huế 
51. Công ty quản lý cầu & sữa chữa đường bộ Huế
52. Công ty công trình giao thông 501 Huế 
53. Xí nghiệp thi công cơ giới 
54. Xí nghiệp thi công xây lắp Huế
55. Công ty cổ phần xây dựng 939
56. Công ty cổ phần xây dựng COXANO
* Đà Nẵng
57. Công ty công trình giao thông Đà Nẵng
58. Công ty xây dựng 71 Đà Nẵng
59. Công ty xây dựng công trình số 1 Đà Nẵng
60. Công ty thi công cơ giới & xây lắp số 10 Đà Nẵng
61. Công ty xây lắp 96 Đà Nẵng
62. Công ty công trình giao thông 503 Đà Nẵng
63. Công ty công trình giao thông 512 Đà Nẵng
64. Công ty công trình đô thị Đà Nẵng
65. Công trường 567 Công ty 506
66. Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ Quảng Nam -Đà Nẵng 
67. Trung tâm kỹ thuật đường bộ 5 Đà Nẵng
68. Xí nghiệp bê tông nhựa & khai thác đá xây dựng
69. Công ty 789 bộ quốc phòng chi nhánh Đà Nẵng
70. Công ty sửa chữa công trình giao thông & cấp thoát nước Đà Nẵng
71. Công ty 532 bộ quốc phòng
72. Chi nhánh Công ty TRACODI Đà Nẵng
* Quảng Nam
73. Công ty xây lắp công trìnhgiao thông 1 Quảng Nam
74. Xí nghiệp xây dựng Chu Lai Quảng Nam
75. Công ty cổ phần WEIXERN SIN việt nam
76. Công ty xuất nhập khẩu giao thông 502 tam kỳ
77. Công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam
78. Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam
79. Công ty cp xây dựng công trình giao thông vân tải Quảng Nam
* Quảng Ngãi
80. Công ty cổ phần 19/8 Quảng Ngãi
81. Công ty quản lý & xây dựng giao thông Quảng Ngãi
82. Công ty phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi
83. Công ty công trình giao thông Quảng Ngãi
84. Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ Quảng Ngãi
* Bình Định - Quy nhơn
85. Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ Bình Định
86. Công ty công trình giao thông 504 Quy Nhơn
87. Công ty quản lý thủy bộ Bình Định
88. Hạt quản lý phú tài Bình Định
89. Hạt quản lý Quy Nhơn
90. Doanh nghiệp tư nhân Hồng Châu Bình Định
91. Doanh nghiệp tư nhân văn thuận Bình Định
92. Công ty cổ phần xây lắp bưu điện Bình Định
93. Công ty TNHH xây dựng Thuận Đức
94. Công ty TNHH xây dựng Tùng Hưng
* Phú Yên
95. Công ty công trình giao thông Phú Yên
96. Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Yên
97. Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ Phú Yên
98. Chi nhánh Công ty công trình 507 Phú Yên
* Gia Lai
99. Công ty cầu đường Gia Lai
100. Công ty TNHH đức thành Gia Lai
101. Công ty công trình giao thông Gia Lai
102. Công ty 145 Gia Lai
103. Công ty xây dựng 470
104. Công ty công trình giao thông 506 Gia Lai
105. Công ty quản lý công trình đô thị Gia Lai
* Kon Tum
106. Công ty xây dựng & quản lý giao thông Kon Tum
107. Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ Kon Tum
108. Công ty xây dựng 79 Kon Tum
* Đăk Lăk
109. Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ Đăk Lăk
110. Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 26 Đăk Lăk
111 Công ty xây dựng công trình giao thông 507 Đăk Lăk
112. Công ty TNHH Long Vân Đăk Lăk

* Thanh Hóa
113. Công trình dự án Nghi Sơn Bãi Trành - Thanh Hóa: Công ty xây dựng công trình giao thông 573.

** Ngoài nước / À l' étranger:
* Lào / A Laos:
1. Công trình Quốc lộ 18 Lào, tỉnh Atopư, Công ty 134 / Chantier de la route nationale No 18B, province Atopu
2. Công trình thủy điện Xêcamãn 3, tỉnh Atopư, Công ty Sông Đà 3 / Chantier de l’ usine hydroelectrique XEKAMAN 1 - Province d’ Atopu
3. Công trình thủy điện Xêcamãn 1, tỉnh Atopư, Công ty Sông Đà 4 / Chantier de l’ usine hydroelectrique XEKAMAN 1 - Province d’ Atopu
4. Công trình thủy điện Xêcamãn 1, tỉnh Atopư, Công ty Sông Đà 9.01 / Chantier de l’ usine hydroelectrique XEKAMAN 1 - Province d’ Atopu
* Campuchia / Cambodge
5. Quốc lộ 78: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 124, Công ty cổ phần cầu đường 10

Các dự án lớn đã sử dụng nhũ tương nhựa đường của chúng tôi
Grands projets qui ont utilisé nos émulsions de bitume

1. Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Vinh - Đông Hà
2. Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A Đông Hà - Huế
3. Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A Liên Chiểu  - Hòa Cầm 
4. Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A hòa cầm - Quảng Ngãi 
5. Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A Quảng Ngãi - Quy Nhơn 
6. Dự án cải tạo nâng cấp đường HCM Khe Sanh - Quảng Trị
7. Dự án cải tạo nâng cấp đường HCM Đăkronl Quảng Trị - Alưới Huế
8. Dự án cải tạo nâng cấp đường HCM Khâm Đức Quảng Nam
9. Dự án cải tạo nâng cấp đường HCM Quảng Nam
10. Dự án cải tạo nâng cấp đường HCM Ngọc Hồi Đăklel Kontum
11. Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi
12. Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân
13. Dự án mở rộng khu hành lang đông tây Đà Nẵng
14. Dự án mở rộng khu công nghiệp và dân cư Đà Nẵng
15. Dự án khu kinh tế mở chu lai Quảng Nam
16. Dự án KCN & nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
17. Dự án KCN duy trung, duy xuyên Quảng Nam
18. Dự án quốc lộ 12A Quảng Bình
19. Dự án đường tránh TP Đồng Hới Quảng Bình
20. Dự án cảng Vũng Áng Hà Tĩnh
21. Dự án đường tránh TP Hà Tĩnh
22. Dự án xây dựng sân bay Đồng Hới, Quảng Bình
23. Dự án mở rộng sân bay Đà Nẵng
24. Dự án đường huyện lộ 5 TT.Huế
25. Dự án đường liên huyện Quảng Sơn - Quảng Bình.