Tin khác


Thông báo về việc tham dự hội thao Khu Quản lý đường bộ V

Thông báo về việc tham dự hội thao Khu Quản lý đường bộ V
Giám đốc Công ty vừa có quyết định số 375/QĐ-HAMADECO về việc cử CBCNV tham gia hội thao Khu Quản lý đường bộ V lần thứ VIII năm 2009 tại Bình Định với nội dung sau:- Cử CBCNV tham gia tập luyện để tham dự hôi thao Khu Quản lý đường bộ V lần thứ VIII năm 2009 được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn -

Hội thi văn nghệ mừng kỷ niệm thông hầm Hải Vân

Hội thi văn nghệ mừng kỷ niệm thông hầm Hải Vân
Với mục đích chào mừng kỷ niệm 4 năm Hầm Hải Vân đi vào hoạt động từ ngày 5/6/2005 - 5/6/2009, được sự đồng ý của giám đốc HAMADECO, chủ tịch Công đoàn HAMADECO, Công đoàn trạm thu phí Nam Hải Vân sẽ tổ chức giải liên hoan văn nghệ lần I năm 2009 với nhiều nội dung và thể loại.   Với mục đích