Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

   Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 4 năm 2018 tại hội trường tầng 4 Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Công ty CP Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
   Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của HAMADECO vinh dự được đón tiếp các quý đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị và những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội:

Quang cảnh đại hội

Về phía HAMADECO
- Ông Đỗ Văn Nam – Chủ tịch HĐQT HAMADECO
- Ông Nguyễn Xuân Hưởng – Phó CT HĐQT, kiêm TGĐ HAMADECO
- Ông Nguyễn Minh Giang- Trưởng ban KS

Đại diện Cổ đông lớn: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng cầu đường Sài Gòn
- Ông Võ Thụy Linh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Thế - Chánh VP HĐQT
- Ông Hồ Đình Chung – Phó CVP HĐQT.

Đại diện công ty CP đầu tư Đèo Cả
- Ông Phạm Minh Đức - PTGĐ, GĐ Ban QLDA Hải Vân

Đại diện công ty cổ phần Tư vấn  Xây dựng Hoàng Long
- Ông Văn Tiến Luật - Tổng giám đốc

Đại diện công ty Cổ phần DVBV Hậu cần Thăng Long – Đèo Cả
- Ông Nguyễn Tấn Quang - Giám đốc

Đại diện công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV
- Ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Tổng giám đốc

Đại diện Ngân hàng Viettin bank CN- Đà Nẵng
- Ông Phạm Xuân Dũng – Phó phòng quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn Viettin Bank Đà Nẵng

Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng ngoại thương việt nam (VCBS)
- Trương Kiều Quỳnh Châu – Chuyên viên tư vấn tài chính VCBS

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

   Đặc biệt có sự tham dự của 221 cổ đông sở hữu, đại diện cho 360 cổ đông Hamadeco tham dự.
   Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung như sau:
1. Báo cáo của Ban TGĐ về Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
2. Báo cáo của HĐQT về Quản trị và kết quả SXKD năm 2017; thông qua kế hoạch SXKD năm 2018
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát
4. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016; 2017.
5. Thảo luận, Biểu quyết, thông qua các vấn đề của Đại hội: Phê duyệt một số chỉ tiêu về lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, BKS; Phê duyệt điều lệ; Phê duyệt Quy chế; Ngành nghề kinh doanh; Phương án phát hành cổ phiểu tăng vốn điều lệ.
6. Bầu cử các thành viên vào HĐQT, Ban kiểm soát và ra mắt HĐQT, BKS.

Ông Nguyễn Xuân Hưởng – Phó CT HĐQT kiểm TGĐ HAMADECO đọc báo cáo Quản trị HĐQT năm 2017 và kế hoạch quản trị năm 2018

Ông Trần Văn Thế - Thành viên HĐQT thông qua các vấn đề thảo luận, biểu quyết tại Đại Hội

Cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề của Đại hội

Tại đại hội cũng vinh dự nhận được lời phát biểu chỉ đạo của ông Võ Thụy Linh - CT HĐQT công ty SBRC về Kế hoạch SXKD của công ty mẹ.

Ông Võ Thụy Linh - Chủ tịch HĐQT SBRC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng được nghe ý kiến phát biểu của đại biểu khách mời tham dự: ông Phạm Minh Đức – PTGĐ DCIC kiêm GĐ Ban QLDA Hải Vân.

Ông Phạm Minh Đức – Phó TGĐ Công ty CP Đầu Tư Đèo Cả; Giám đốc BQLDA Hải Vân phát biểu tại Đại hội

HĐQT; BKS mới ra mắt Đại hội

Sau một thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Hamadeco đã thành công tốt đẹp.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h40’ cùng ngày./.