Tin tức

Quyết định Đổi tên phòng của HĐQT Công ty CP Quản Lý và Khai Thác hầm đường bộ Hải Vân

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quản lý và định hướng lâu dài của Công ty;
Căn cứ đề nghị của Tổng Giám Đốc;
Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân Quyết định đổi tên Phòng Tổ Chức – Văn Phòng(TC-VP) thành phòng Hành chính – Nhân sự(HC-NS) và Phòng Tài Chính – Kế Toán – Thống Kế (TC-KT-TK) thành phòng Tài Chính – Kế Toán (TC-KT) thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Quyết định kèm theo

Quyết định đổi tên phòng

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn hamadeco.com.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | hamadeco.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status