Tin tức

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông lần đầu

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

       Thực hiện Công văn số 1867/TCT5-ĐMDN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Trưởng ban Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân v/v thống nhất nội dung, chương trình Đại hội và những nội dung đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

    Thời gian: Bắt đầu từ  8h00, ngày 25 tháng 12 năm 2013 (Thứ tư)
    

Địa điểm: Hội trường Công ty, Km11+500 đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân

                                    – Phường Hòa Hiệp Bắc – Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng
    

Nội dung Đại hội đính kèm file:

                      + 1. Quyet dinh cu nguoi dai dien phan von nha nuoc

                      + 2. QD 364, 365 trieu tap hop Dai hoi va thanh lap to

                      + 3. Thu moi 811, Chuong trinh 812, giay uy quyen

                      + 4. du thao Dieu le HAMADECO

                      + 5. Quy che lam viec tai Dai hoi dong co dong lan dau

                      + 6. Du thao quy che bau cu HDQT va BKS

                      + 7. Du thao quy trinh chuyen nhuong co phan

                      + 8. Cac Bien ban hop nhom don ung cu de cu

                      + 9. So yeu ly lich cua ung cu vien tham gia HDQT

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  qua số điện thoại 0511.3730574

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU HAMADECO

Kính báo

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn hamadeco.com.vn.
Copyright © 2023 - 2024 | hamadeco.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status