Gói thầu HV2-AT1

Tên dự án : Đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1, Tỉnh Phú Yên và Tỉnh Khánh Hòa
Hạng mục : Đầu tư mở rộng Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân
Phạm vi thực hiện : Gói thầu HV2- AT1 ( Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy) cho toàn bộ Dự án thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
Nhà thầu : Hamadeco
Giá trị hợp đồng :
Năm thực hiện :   6/2017 - 2020