Chức năng, nhiệm vụ Xí nghiệp Cao Tốc Bắc Giang Lạng Sơn

* NHIỆM VỤ :

1. Trực tiếp quản lý, vận hành và bảo trì thường xuyên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn từ : km 45+100 đến km109+160 Tổng chiều dài: 64.56 km và Tuyến đường Quốc lộ 1 từ: km1+800 đến km112 +00

2. Thực hiện công tác tuần tra công trình đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và các tuyến đường quốc lộ được giao. Trường hợp hư hỏng đột xuất, sự cố phải tổ chức vận hành và đảm bảo giao thông, báo cáo DII.

3. Tham gia phối hợp với chính quyền của Tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Cục C08 và các cơ quan ban ngành có liên quan để đảm bảo an toàn công trình tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và an toàn trên các tuyến đường Quốc lộ 1 được giao theo sự chỉ đạo của DII.

4. Nhanh chóng tổ chức ứng cứu, khắc phục khi bão lũ, sự cố xảy ra.

5. Định kỳ cập nhật tình trạng tuyến đường cao tốc và QL1 được giao báo cáo công ty.

6. Lập hồ sơ quản lý, lưu trữ, bảo quản và thường xuyên bổ sung đầy đủ diễn biến, biện pháp khắc phục các hư hỏng và sự cố.

7. Kiến nghị và đề xuất DII giải quyết những vướng mắc trong nhiệm vụ quản lý, vận hành và bảo trì tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và tuyến QL1 được giao.

8. Thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên cho người tham gia giao thông tuân thủ các quy định khi tham gia trên cao tốc.

9. Đề xuất khen thưởng và hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC :

 so do to chuc