Tin tức

Phước Tượng (Huế) - Trạm thu phí BOT đầu tiên giảm phí

Phước Tượng (Huế) - Trạm thu phí BOT đầu tiên giảm phí
Trạm Phước Tượng - Phú Gia tại tỉnh Thừa Thiên-Huế là trạm BOT đầu tiên nhanh chóng thực hiện việc giảm phí.Với số tiền thu lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày, các trạm thu phí BOT được coi là "con gà đẻ trứng vàng" cho các nhà đầu tư. Bởi thế, khi Chính phủ có chỉ đạo về việc giảm phí và Bộ Giao thông