Tin tức

Lễ khánh thành tòa nhà điều hành DA hầm đường bộ Hải Vân và lễ khởi động thi công hạng mục mở rộng hầm Hải Vân

Lễ khánh thành tòa nhà điều hành DA hầm đường bộ Hải Vân và lễ khởi động thi công hạng mục mở rộng hầm Hải Vân
     Vào ngày 08/07/2016 Tại Tòa nhà điều hành Dự án hầm đường bộ Hải Vân Công ty CP Đầu tư Đèo Cả đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Tòa nhà điều hành Dự án hầm đường bộ Hải Vân phục vụ cho công tác triển khai Dự Án sửa chữa nâng cấp hầm Hải Vân 1 và mở rộng hầm Hải Vân 2.     

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát lệnh khởi động dự án hầm Hải Vân 2

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát lệnh khởi động dự án hầm Hải Vân 2
Sáng 8/7,Công ty CP Đầu tư Đèo Cả đã chính thức khánh thành khu Nhà điều hành của dự án và khởi động thi công hạng mục mở rộng hầm Hải Vân Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả - chủ đầu tư dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân 2 - đã chính thức khánh thành khu Nhà điều hành và khởi động thi công hạng mục mở

Quyết định Đổi tên phòng của HĐQT Công ty CP Quản Lý và Khai Thác hầm đường bộ Hải Vân

Quyết định Đổi tên phòng của HĐQT Công ty CP Quản Lý và Khai Thác hầm đường bộ Hải Vân
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân;Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quản lý và định hướng lâu dài của Công ty;Căn cứ đề nghị

Mở rộng hầm Hải Vân thành 4 làn xe

Mở rộng hầm Hải Vân thành 4 làn xe
Hầm Hải Vân sẽ được đầu tư mở rộng quy mô 4 làn xe và bổ sung vào Dự án hầm đường bộ Đèo Cả. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký công văn gửi các bộ về chủ trương đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân và bổ sung vào Dự án hầm đường bộ Đèo Cả. Hầm đường bộ Hải Vân sẽ được đầu tư mở rộng